Problemy turystów związane z miejscami noclegowymi

house-946986_1280Często w sezonie pourlopowym można natrafić w internecie i w prasie są artykuły, dotyczące zachowań o oczekiwań turystów. Oczekiwania nierzadko nie zostaną spełnione, ma to różne przyczyny, niekiedy jest wręcz wyśmiewane, że miejsce noclegowe nie jest takie, jak być powinno, że na zdjęciach to wszystko wyglądało inaczej. Tymczasem jest to tylko punkt widzenia organizatorów. Przedstawiając oni danemu turyście daną konkretną ofertę muszą oni zdawać sobie sprawę, że takich właśnie – dokładnie takich – warunków turysta ma tam prawo oczekiwać. Oczywiście nie jest tak, że trzeba wierzyć w zdjęcia w folderach turystycznych, są one nierzadko upiększane. Jednak mimo to – w żadnym przypadku organizator takiego wyjazdu nie może wprowadzać w błąd turystów. nie może on potem być pewny, że taki turysta nie wniesie skargi.

Skoro przedstawił ofertę, że dane miejsce noclegowe ma taki a taki standard, że jest dobrze usytuowane, utrzymane, że ma dostęp do wygód, że jest łazienka w dobrym stanie, przedstawił też zdjęcia – to turysta właśnie na tej podstawie podejmuje decyzje. Musi być mu więc taka oferta w praktyce zaoferowana, nie może być tak, że po przyjeździe okazuje się, że turysta nie może na to liczyć i nie da się takich warunków nigdy spełnić. Dlatego takie istotne jest, by można było faktycznie zadbać o tego typu czynniki, by udało się nam wybrać miejsce noclegowe, które będzie zgodne z tymi właśnie standardami. Dzięki temu będzie możliwość dobrego wybrania takich warunków, które mogą go spowodować.

Dlatego jak najbardziej ważne jest, by można było dobrze to wszystko ustalić i by była możliwość zadbania o te wszystkie czynniki i warunki. Nie ma co potem obśmiewać tych turystów, że nie mieli takich warunków, jakich oczekiwali, obowiązkiem organizatora jest zawsze takie dobranie oferty, by była ona prawdziwa i wiarygodna oraz dążenie do tego, by była ona możliwa do spełniania, o wszelkich istotnych informacji, niedogodnościach, uchybieniach, jakie mogą czekać na takiego turystę w danym miejscu pobytu, turysta musi zostać poinformowany. Dzięki temu będzie on mógł faktycznie czuć się doceniony i będzie wiedział, że jego prośby zostały spełnione, że został on potraktowany poważnie. Dlatego jak najbardziej trzeba właśnie w tym względzie spełniać takie wymagania i wiedzieć, jak na to można zareagować, jak można zadbać o to, by te warunki móc spełnić.

Umowa z danym biurem podróży to zobowiązanie dla dwóch stron – biuro zobowiązuje się do tego, by przestrzegać takich warunków, by to, co zastaną na miejscu odpowiadało ich oczekiwaniom, by warunki umowy były spełnione, inaczej taka umowa jest po prostu nieważna, więc turysta w tym względzie ma prawo domagać się odszkodowania i żądać spełnienia takich wymogów, jakie są oczekiwane. Nie może być tak, że organizatorzy takich wyjazdów nie przestrzega tych warunków, zawsze muszą oni powiedzieć prawdę, jak wygląda takie miejsce noclegowe, jakie są warunki zakwaterowania, jakie są noclegi, jak są przygotowane miejsca.

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment.

Informacje o wpisie